strategische agenda

‘Gelijkwaardig, betrouwbaar en toegankelijk’ was de titel van onze strategische agenda 2018-2022. Drie woorden die staan voor de mijnpleincultuur: niet uit de hoogte, je kunt op ons rekenen en we zijn gastvrij. Van de vier agendajaren zijn er twee helemaal anders gelopen. Het schoolleven werd beheerst door corona. Plannen werden geparkeerd, projecten liepen vertraging op en er werden - terecht - andere prioriteiten gesteld. Daarom besloten we om de strategische agenda met vier jaar te verlengen. Dat betekent dat de volgende thema's ook de komende jaren centraal staan in onze organisatie:

  • Samen werken
  • Onderzoekend leren
  • Eigenaar zijn
  • Persoonlijk groeien 

We werken aan een nieuwe vormgeving van onze strategische agenda. Bekijk tot die tijd onze strategische agenda 2018 - 2022.

Onze oogst: de opbrengst van vier jaar strategische agenda 2018-2022

Elke school is de afgelopen jaren met de vier thema’s uit de strategische agenda 2018 - 2022 (samen werken, onderzoekend leren, eigenaar zijn, persoonlijk groeien) aan de slag gegaan. In hun eigen tempo en met eigen accenten, maar wel herkenbaar en merkbaar in de school. Om een beeld te geven van de oogst uit de afgelopen jaren hebben we een magazine gemaakt: 'Onze oogst'. Van iedere school komt minstens één collega, leerling of ouder aan het woord over projecten waar zichtbaar verschil is gemaakt en waar de thema’s uit de strategische agenda in de praktijk een plek kregen.