EPOS

Het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland (EPOS) werkt met scholen, ouders en andere partners aan het realiseren van Passend Onderwijs in Salland. Ze bieden, namens mijnplein en De Mare, ondersteuning en begeleiding op scholen en verzorgen scholing. 

Lees hier meer over EPOS.