verwonderwijs in salland

mijnplein is het bevoegd gezag van 18 scholen voor katholiek, protestants christelijk en algemeen bijzonder primair onderwijs in Salland. mijnplein is sinds 2012 de nieuwe naam van SCOS, Stichting Christelijk Onderwijs Salland, ontstaan per 1 augustus 2004 uit een fusie van de Stichting Katholiek Onderwijs Salland en de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Salland.

onze locaties


Meer over onze scholen is te vinden op de websites van de scholen zelf. Klik op de naam van de school en u wordt doorgelinkt naar de website.