wie zijn wij?

mijnplein is een onderwijsorganisatie met 18 scholen voor katholiek, protestants christelijk en algemeen bijzonder onderwijs in Salland. We bieden basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten tussen Deventer en Zwolle.

Onze scholen hebben elk hun eigen identiteit, cultuur en sfeer. Ook het aantal leerlingen verschilt. Dat maakt dat kinderen en collega’s altijd een school vinden waar ze zich thuis voelen. Scholen zijn verbonden door onze warme mijnplein-identiteit: gelijkwaardig, betrouwbaar en toegankelijk.

Gelijkwaardig staat voor de manier waarop we met leerlingen, ouders en collega’s omgaan. Respectvol, waarderend. Luisterend en daarnaar handelend. De afstand tussen mensen kleiner makend.

Betrouwbaar staat voor onze houding naar ouders en leerlingen: doen wat je zegt, waarmaken wat je belooft. Ondersteunend, deskundig en integer naar alle partijen. Liefdevol en beschermend naar leerlingen. Collegiaal en loyaal naar collega’s. Zichtbaar, betrokken en eerlijk naar ouders.

Toegankelijk staat voor doe-maar-gewoon, laagdrempelig, de Sallandse cultuur, de ruimte om te zijn wie je bent. Voor minder regeltjes en bureaucratie, voor benaderbaar zijn, je welkom voelen en voor transparantie. Voor betrokkenheid bij de omgeving.

Organogram

Klik hier voor ons organogram.