directeurenraad

De directeurenraad wordt gevormd door alle schooldirecteuren van mijnplein. De directeurenraad heeft binnen onze organisatie een belangrijke rol in de voorbereiding en ontwikkeling van beleid. Er liggen veel taken en bevoegdheden bij directeuren. Dat past ook bij ons uitgangspunt van gedeeld leiderschap binnen mijnplein.