raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden. Zo houdt de rvt toezicht op de financiële gezondheid, risicobeheersing en strategie van mijnplein en is de rvt de werkgever en het klankbord van het college van bestuur. Er is 6 keer per jaar een officiële rvt-vergadering.

De rvt van mijnplein bestaat uit vijf personen:

  • mw. A. Mostermans
  • dhr. B. Rödel
  • dhr. E. Lievers (voorzitter) 
  • dhr. M. Kuiper
  • dhr. R.L.H. van Tooren

Lees hier een interview met Erik Lievers, voorzitter van de rvt, over de professionalisering van de rvt.