Het spiegelgesprek als leerinstrument

Bij basisschool De Dolfijn in Heino zijn kinderen medeverantwoordelijk voor hun leerproces. Tijdens spiegelgesprekken met de leerkracht en soms met ouders, reflecteren kinderen op zichzelf. ‘Wat vind je leuk?’, ‘Waar ben je trots op?’ en ‘Hoe kijk je naar je gedrag?’ zijn vragen waar kinderen samen met de leerkracht een antwoord op zoeken. De gesprekken die aan de hand van een format en reflectiekaarten gevoerd worden, geven vaak waardevolle uitkomsten. Roan, Jurian, Lynn en Noa uit groep 8 delen hun ervaringen.

Het beantwoorden van de vraag ‘wat is een spiegelgesprek?’ vinden Roan, Jurian, Lynn en Noa eerst lastig. Na even nadenken zegt Lynn: ‘Volgens mij zijn het gesprekjes met je juf. Over hoe je je voelt in de klas, hoe het thuis is en hoe het leren gaat.’ Daar kan de rest zich in vinden en ineens vliegen de onderwerpen die tijdens de gesprekken besproken worden over de tafel: leren hulp vragen, zelfvertrouwen, een vak op een lager of hoger niveau volgen, moeite met concentreren, de invloed van de groep op jezelf, pesten en noem maar op.

‘Juf kan wel zien hoe het met je gaat, maar tijdens een spiegelgesprek praat je er over,’ vertelt Jurian. ‘Dat vind ik fijn, want dan kan ik vertellen wat ik lastig vind of juist wat goed gaat. Laatst heb ik juffrouw bijvoorbeeld gevraagd of ik met Engels een ster hoger mag omdat ik Engels leuk en makkelijk vind.’ Roan sprak tijdens zijn laatste spiegelgesprek over het voortgezet onderwijs: ‘Ik hoorde altijd vrienden praten over de niveaus op de grote school, maar snapte daar niets van. Dat vond ik niet fijn. Dat heb ik aangegeven en toen heeft de juf in de klas uitleg gegeven over de niveaus en hoe het gaat op de grote school. Nu heb ik meer zelfvertrouwen dat het wel goed gaat komen.’

Waar het spiegelgesprek de één makkelijk af gaat, vindt de ander het best spannend. ‘Het gaat wel steeds beter, maar ik ben soms wel zenuwachtig voor een gesprek,’ vertelt Lynn. ‘Ik vind het soms moeilijk om over mezelf te praten en trots op mezelf te zijn.’ Ook Noa is soms vooraf gespannen: ‘Bijvoorbeeld over mijn rapport of het niveau wat ik volgend jaar ga doen. Maar, ik ben er ook blij mee want het helpt me!’


Noa, Roan, Jurian en Lynn

Deze en meer verhalen staan in het magazine 'Onze oogst' waarin we een beeld geven van de resultaten na de strategische agenda 2018-2022.