Professionalisering van de raad van toezicht

‘We gaan actief scholen bezoeken’


Na personele wisselingen in de raad van toezicht (rvt) en het college van bestuur van mijnplein, besloot de rvt twee jaar geleden tot een professionaliseringslag bij zichzelf. De leden namen hun rol onder de loep om nog beter bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van mijnplein.

‘Om te zorgen voor een brede kennis binnen de rvt hebben we bij het werven van nieuwe leden bewust gezocht naar personen met specifieke competenties op het gebied van onderwijs, financiën, huisvesting en rechten. Daarmee is er nu op alle relevante terreinen expertise aanwezig,’ vertelt Erik Lievers,
voorzitter van de rvt. ‘Ook werken we, aanvullend op de reguliere rvt-vergaderingen, met commissies zodat er meer tijd is voor verdiepende gesprekken over bepaalde onderwerpen.’

De rvt zette nog meer stappen in haar eigen professionalisering. Zo volgden de leden trainingen en ontwikkelden ze een toetsingskader. In het toetsingskader staan bijvoorbeeld afspraken over wanneer de rvt bepaalde stukken wil hebben en welke onderwerpen extra aandacht krijgen gedurende een bepaalde periode. ‘Toezichthouden is niet iets wat je er “even bij doet”. Het is geen erebaan,’ vindt Erik. ‘Om je rol goed te kunnen vervullen is het nodig om je te verdiepen in bepaalde onderwerpen, binding te houden met wat er speelt op scholen, zelf proactief onderwerpen op de agenda te zetten en kritische vragen te stellen.’

Zichtbaarheid
Hoewel het werk van de rvt meestal niet direct zichtbaar is, heeft ze wel degelijk een cruciale rol. Zo staat mijnplein er mede dankzij de sturing van de rvt financieel goed voor. ´Als rvt zijn we vroegtijdig betrokken bij belangrijke besluiten van het college van bestuur. Al kan ik me voorstellen dat veel medewerkers niet weten wie we zijn en wat we doen. Om feeling te houden met de scholen en als rvt meer zichtbaar te zijn, zijn we op kwaliteitsdagen geweest en gaan we de komende tijd actief scholen bezoeken en in gesprek met medewerkers.’ 


Erik Lievers

Deze en meer verhalen staan in het magazine 'Onze oogst' waarin we een beeld geven van de resultaten na de strategische agenda 2018-2022.