Op bezoek bij het interprofessionele leerteam van Kindcentrum De Bolster

‘Onze samenwerking is leerzaam. Inspirerend. En ook gewoon supergezellig!’

Alweer vijf schooljaren verenigt Kindcentrum De Bolster in Raalte stagiaires van verschillende opleidingen in een interprofessioneel leerteam. Samen doen de teamleden onderzoek naar een ontwikkelvraag, waarbij ze over de grenzen van hun eigen vakgebied kijken, nieuwe perspectieven ontdekken en meer uit zichzelf halen. Dat deze aanpak door de studenten wordt gewaardeerd, blijkt uit de 8,5 waarmee ze dit stageonderdeel beoordelen. ‘We leren echt van en met elkaar.’

Donderdagmiddag, 15.03 uur. Terwijl de laatste leerlingen het schoolplein verlaten, komt in het lokaal van groep 4 het interprofessionele leerteam, bestaande uit stagiaires, van Kindcentrum De Bolster samen. Nou ja, een deel van het team, want van twee andere stagiaires duurde de stage slechts een half schooljaar. Links zit de 19-jarige Jet Kruiper, eerstejaars pabo-student. Tegenover haar zit derdejaars pabo-student Cecil Waakop Reijers (22 jaar). Rechts van Cecil zit derdejaars student Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Kim Hauptmeijer (20 jaar). En het drietal wordt aangevuld met leerteambegeleider Mirjam Tielbeek, die met een trotse blik naar de drie studentes kijkt. ‘Deze dames hebben echt teamwerk geleverd.’

Het interprofessionele leerteam
Voordat de stagiaires aan het woord komen, is een korte uitleg op z’n plaats. Het interprofessionele leerteam is een initiatief van het Innovatiecluster Kind en Educatie, een samenwerkingsverband tussen werkgevers en beroepsopleidingen in de regio Zwolle. Het idee is dat studenten van verschillende mbo- en hboopleidingen tijdens hun stage samen onderzoek doen naar een ontwikkelvraag, waarbij ze zichzelf en elkaar beter leren kennen en ontdekken hoe het is om samen te werken met collega’s met een ander beroep. Mirjam: ‘Hierbij is het samenwerkingsproces minstens zo belangrijk als het resultaat van het onderzoek. Wat dat betreft hebben we dit schooljaar op beide vlakken mooie stappen gezet.’

Taalontwikkeling stimuleren
Pabo-studente Jet vertelt over de ontwikkelvraag waar haar team onderzoek naar deed. ‘Kindcentrum De Bolster wil graag achterhalen op welke wijze de leerkrachten, groepsleidsters en pedagogische medewerkers de taalontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen stimuleren. Afgelopen schooljaar is het vorige interprofessionele leerteam met dit onderzoek gestart en dit schooljaar kijken wij of en hoe de inzet van taalspelletjes die vorig jaar ontwikkeld zijn bij kan dragen aan de taalontwikkeling van de kinderen.’ Het is trouwens niet zo dat dit leerteam aan het begin van het schooljaar direct met het onderzoek startte. ‘Integendeel, Mirjam heeft er eerst voor gezorgd dat wij als teamleden elkaar goed leerden kennen’, zo vertelt Kim. ‘We lieten elkaar privéfoto’s en foto’s van onze stageplekken zien en we hebben onze sterke en minder sterke kanten en verwachtingen benoemd. Daardoor ontstond meteen een teamgevoel en een gevoel van veiligheid. Daar hebben we later in het onderzoek veel baat bij gehad.’

Eyeopener
‘Mijn deelname aan dit interprofessionele leerteam was een echte eyeopener’, aldus Cecil. ‘Als derdejaars pabo-student ben je geneigd om de ontwikkelvraag puur vanuit de kennis van je eigen vakgebied in te vullen. Dat zorgt toch voor een bepaalde tunnelvisie. Dit schooljaar heb ik dankzij mijn teamgenoten en hun specifieke opleiding geleerd om zaken vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Ik dacht dat taalachterstand ontstaat door een minder talige omgeving. Maar bij de kinderopvang geven ze aan dat taalachterstand ook kan komen door keel-, neus- en oorklachten. Ik wil deze brede blik ook in mijn toekomstige werk vasthouden. En mocht ik een vraag hebben waar ik zelf niet uitkom, dan weet ik nu dat ik collega’s met een andere achtergrond om input kan vragen.’

Sociale toegevoegde waarde
Naast het feit dat de studenten volop samenwerken en van en met elkaar leren, heeft het interprofessionele leerteam nog een andere toegevoegde waarde, zo vertelt Jet. ‘Het is ook gewoon supergezellig om als stagiaires samen te komen. Bij een doorsnee stage zie je elkaar wel in de school lopen, maar je spreekt elkaar eigenlijk nooit. In het leerteam zie je elkaar op regelmatige basis en kun je vragen stellen en problemen of frustraties delen. Dat zie ik echt als een sociale toegevoegde waarde van dit interprofessionele leerteam. Vooraf was ik eerlijk gezegd niet helemaal overtuigd van het nut van een professioneel leerteam, maar achteraf had ik het niet willen missen.’

Deze en meer verhalen staan in het magazine 'Onze oogst' waarin we een beeld geven van de resultaten na de strategische agenda 2018-2022.