Onderwijs en opvang werken samen vanuit een integrale visie

‘Bij Kindcentrum De Korenbloem bundelen we onze krachten’

Aan de Jan van Arkelstraat in Raalte vormen basisschool De Korenbloem en kinderopvang KOOS samen Kindcentrum De Korenbloem. Op deze locatie voor kinderen van 0 tot 13 jaar werken ruim 30 leerkrachten en pedagogisch medewerkers als één team vanuit de doorlopende pedagogische leerlijn The Leader in Me. Met succes, aldus Christel Huiskamp en Rinske Hoekstra. ‘Zowel de leerlingen, de leerkrachten als de opvangmedewerkers hebben baat bij deze integrale visie op persoonlijke en gezamenlijke groei.

‘Het grote doel van onze samenwerking? Dat de neuzen van onze leerlingen, leerkrachten en pedagogisch medewerkers dezelfde kant uitwijzen.’ Aan het woord is Christel Huiskamp, leerkracht van groep 1 en 2 op basisschool De Korenbloem in Raalte. Deze ochtend komt ze even buurten bij Rinske Hoekstra, locatiemanager van kinderopvang KOOS. Nou komt het natuurlijk wel vaker voor dat een kinderopvang en een basisschool dezelfde locatie delen, maar in dit geval is er echt sprake van een samenwerking, zo vertelt Christel. ‘Sinds enkele jaren vormen we samen Kindcentrum De Korenbloem en werken we als team aan een sterkere binding tussen binnen- en buitenschools leren.’

The Leader in Me 
Rinske legt uit: ‘Dagelijks komen zo’n 380 kinderen van 0 tot 13 jaar naar deze locatie om te spelen, te leren en te ontwikkelen. Op de basisschool, maar ook bij ons op de kinderopvang. Als we er nou samen voor zorgen dat de kinderen op beide plekken vanuit een integrale visie worden benaderd, dan kunnen we elkaar versterken en zorgen we voor een betere ontwikkeling van het kind. Daarom werken we bij Kindcentrum De Korenbloem vanuit de doorlopende pedagogische leerlijn The Leader in Me.’ Christel vult Rinske aan. ‘Deze leerlijn is ontwikkelt door Stephen Covey die 7 gewoonten formuleert waardoor kinderen leren hoe ze zich proactief kunnen ontwikkelen als persoon en als volwassenen succesvol in het leven kunnen staan.’

De 7 gewoonten
Omdat dit misschien wat zweverig klinkt, geeft Christel een korte, praktische omschrijving van de 7 gewoonten. ‘Via verhalen uit het boek “De 7 eigenschappen van Happy Kids” en de daarbij horende handpoppen maken de kinderen kennis met de 7 gewoonten. In de onderbouw ligt de nadruk op de eerste 3 gewoonten, die vooral betrekking hebben op het kind zelf. 1. Wees proactief en neem initiatief. Als je drinkbeker omvalt, roep je niet de juf, maar ga je zelf opruimen. 2. Begin de dag met een einddoel in gedachten en maak een plan om daar te komen. 3. Belangrijke zaken eerst, dus eerst werken, dan spelen. In de midden-en bovenbouw leren de kinderen naast de eerste 3 gewoonten om meer rekening te houden met het groepsbelang. Gewoonte 4 luidt: denk win-win en zoek naar voordeel voor iedereen. 5. Luister eerst naar een ander, voordat je zelf gaat praten. 6. Creëer synergie, want samen bereik je meer. En 7. Houd de zaag scherp, wat betekent dat je ook aan jezelf moet denken door af en toe een pas op de plaats te maken. En natuurlijk vieren we successen samen.’ Terwijl Christel uitleg geeft over de gewoonten, verschijnt er een glimlach van oor tot oor op haar gezicht. ‘Dat komt omdat ik echt enthousiast ben over deze aanpak.’

De concrete resultaten
Ook Rinske is enthousiast over de doorlopende leerlijn. ‘Net als de basisschool werken we bij de kinderopvang volgens deze 7 gewoonten. Het zorgt ervoor dat de kinderen op Kindcentrum De Korenbloem precies weten waar ze aan toe zijn en hoe ze zich kunnen en mogen gedragen. Overal gelden dezelfde gedragsregels en gewoonten, zodat kinderen zich beter ontwikkelen in een veilige omgeving en de overgang van opvang naar basisschool heel soepel verloopt.’ Christel: ‘Natuurlijk kan het altijd beter. Daarom komt het team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers regelmatig samen voor trainingen, cursussen en overleg. We praten over thema’s die we samen op kunnen pakken en over manieren waarop we talenten van collega’s in kunnen zetten. Zelfs de onderwijsassistenten en stagiaires werken zowel op de basisschool als bij de kindervang. Kortom, we bundelen echt onze krachten. Ik vind het dan ook mooi om te zien dat deze integrale visie niet alleen bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen, maar ook aan de ontwikkeling van ons hele team.’

Rinske en Christel

Deze en meer verhalen staan in het magazine 'Onze oogst' waarin we een beeld geven van de resultaten na de strategische agenda 2018-2022.