Van protestants-christelijk en rooms-katholiek naar oecumenisch

Een nieuwe identiteit voor Mijnpleinschool Wijhe

Sinds augustus 2021 is Mijnpleinschool Wijhe één school met drie locaties: Molenstraat, Stationsweg en Boerhaar. Je kunt je misschien voorstellen dat een fusie van drie heel verschillende scholen veel afstemming vraagt op het gebied van onderwijs, organisatie én identiteit. Hoe gaat dat als scholen met verschillende denominaties ‘samengevoegd’ worden tot één nieuwe?

‘We zijn begonnen met een visietraject,’ vertelt Mariëlle van der Vegt, adjunct-directeur op Mijnpleinschool Wijhe. ‘Wie wil je zijn? En hoe wil je dat uitdragen? We zijn daarover met elkaar, de MR, de parochie en de gemeente in gesprek gegaan. Na een lang proces waren we eruit: we worden een oecumenische school waar ruimte is voor meerdere geloofsovertuigingen.’

Verschillen
‘In de praktijk zie je dat er vooral verschillen tussen de locaties zijn in cultuur en vieringen. Dat heeft het eerste jaar soms flink geschuurd. Het bleek in bepaalde situaties lastig om naar elkaar toe te bewegen. We zijn daarover altijd in gesprek gebleven en merken nu dat de locaties steeds meer samen optrekken. Een voorbeeld daarvan zijn vieringen. Die hebben we samen
opgepakt en ook meteen een nieuw, gezamenlijk ritueel bedacht: de klassenkaars. Elke locatie heeft een kaars in een bepaalde kleur en op alle locaties staan de kaarsen op een centrale plek. Bij vieringen steken we ook een kaars aan voor de andere locaties.’

Toekomst
‘Het is soms lastig onder woorden te brengen wat identiteit nou is en wat we kinderen ervan willen meegeven. Identiteit is eigenlijk heel breed. Als school hebben we nu richtinggevende uitspraken bedacht als leidraad om ons onderwijs verder te verdiepen. Zo evalueren we nu onze methode Trefwoord, gaan we aan de slag met een dagopening en stemmen we vieringen af. We blijven in gesprek en zoeken samen naar een invulling die inhoudelijk voor alle locaties passend is. Ik heb er vertrouwen in dat dat gaat lukken!’

Mariëlle

Deze en meer verhalen staan in het magazine 'Onze oogst' waarin we een beeld geven van de resultaten na de strategische agenda 2018-2022.