Begeleiding voor startende leerkrachten

‘Voorkom dat jonge leerkrachten de lol in hun werk verliezen’

Enige tijd geleden werd het zaadje gepland voor de inzet van starterscoaches:
collega’s die leerkrachten begeleiden in hun eerste jaren voor de klas. Nu is
het zover. Hubertien, Hans en Martine volgden de cursus tot starterscoach en
zijn na de zomervakantie gestart in deze rol. 

Van pabo naar klaslokaal
‘Landelijk onderzoek wijst uit dat veel startende leerkrachten het onderwijs binnen vijf jaar weer verlaten,’ vertelt Hans Nijboer, leerkracht en schoolopleider op De Rietkraag. ‘Dat heeft er onder andere mee te maken dat er te weinig ondersteuning is voor leerkrachten in de fase van startbekwaam tot vakbekwaam. Tijdens de pabo worden studenten vanuit de opleiding en opleidingsschool begeleid, maar als ze eenmaal gaan werken valt deze begeleiding weg. Er is geen overgangsfase.’ Martine Marissink, instituutsopleider bij KPZ en invalleerkracht bij PON, beaamt dit. ‘En dat terwijl de begeleiding van startende leerkrachten erg belangrijk is. Door de coronatijd misschien nog wel meer dan voorheen. De studenten die ik nu begeleid, hebben door de coronatijd veel onderwijstijd voor de klas gemist. Dat heeft gevolgen voor hun start als leerkracht. Mooi dat wij deze leerkrachten straks kunnen begeleiden bij de overgang van pabo naar klaslokaal.’

Wat doet een starterscoach?
‘Startende leerkrachten kunnen straks bij ons terecht met alle vragen die gerelateerd zijn aan het werken op een school,’ vertelt Hubertien Kappert, leerkracht en schoolopleider op de Gerardus Majella. ‘Dat zijn vragen als: hoe doe ik dingen in mijn klas? Hoe combineer ik werk met mijn privéleven? Hoe ga ik om met werkdruk? Als starterscoaches beoordelen we niet, maar coachen we.’ Martine vult aan: ‘We lopen als het ware naast iemand. De leerkracht zelf is leidend voor de vorm waarin we coachen. Voor de een kan dat anders of frequenter zijn dan voor de ander.’ 

Laten zien hoe mooi ons beroep is
Martine, Hans en Hubertien zijn een goed team. Martine: ‘Wij zijn alle drie heel verschillend. Dat levert leuke gesprekken op en zorgt ervoor dat we elkaar aanvullen en gebruik kunnen maken van elkaars expertise.’ Hubertien en Hans knikken instemmend. Ze leren zelf óók veel tijdens dit proces en kijken er enorm naar uit om aan de slag te gaan. De energie en het enthousiasme spat van het drietal af. ‘Ik wil starters laten zien hoe mooi ons beroep is en ze helpen zoeken naar wie ze willen zijn als leerkracht,’ zegt Hubertien. ‘En daarbij ook voorkomen dat ze de lol in hun werk verliezen door dingen waar ze zelf niet uitkomen. Als ik naar mezelf kijk, dan had ik het als startende leerkracht heel fijn gevonden om af en toe met een onafhankelijk iemand te sparren, zonder meteen beoordeeld te worden.’ Los van de meerwaarde van een starterscoach, vindt het drietal hun nieuwe rol ook gewoon erg leuk. Hans: ‘Ik krijg energie van goede, ongekleurde gesprekken met jonge mensen. Het stellen van open vragen zonder oordeel en daarmee iemand verder helpen. Daar geniet ik van. Ik hoop dat Hubertien, Martine en ik met onze inzet leerkrachten kunnen behouden voor het onderwijs. Je kunt in de huidige arbeidsmarkt achterover blijven zitten, maar wij gaan iets doen!’Deze en meer verhalen staan in het magazine 'Onze oogst' waarin we een beeld geven van de resultaten na de strategische agenda 2018-2022.