Onderzoeken en verwonderen

met wereldoriëntatie-methode DaVinci

Ongeveer vier jaar geleden koos SBO De Horizon voor de wereldoriëntatie-methode DaVinci om de doelen uit haar schoolplan te realiseren. Die keuze heeft bij zowel leerkrachten als kinderen een verandering teweeg gebracht.

‘Een DaVinci-les is een soort klokhuisaflevering waarin kinderen allerlei informatie aangereikt krijgen om te ontdekken en ervaren hoe de wereld in elkaar zit, vertelt adjunct-directeur Anouk Gerritsen enthousiast. ‘DaVinci werkt aan het wereldbeeld van de kinderen. We kijken groot naar de wereld - aan de hand van een thema - en zoomen vervolgens tijdens de lessen in op bijvoorbeeld een tijdperk of land. Vier middagen per week werkt onze hele school aan DaVinci. Maar ook taal en begrijpend lezen wordt, waar kan, gekoppeld aan DaVinci.’

Loslaten van structuur
Tijdens de DaVinci-lessen werken kinderen vrij zelfstandig in themahoeken op en rondom het leerplein. Deze vrije structuur was voor de collega’s van SBO De Horizon een zoektocht. ‘Onze leerlingen hebben behoefte aan structuur en een eenduidige aanpak. Zo werken we iedere ochtend in niveaugroepen, zijn onze lokalen identiek ingericht en is eigenlijk het hele gebouw ingericht op structuur. Maar, hoe werkt dat als je kinderen tijdens DaVinci juist meer wilt loslaten? Kunnen we dat verwachten van onze leerlingen? En hoe helpen we hen als ze minder bij leerkrachten in beeld zijn omdat ze verspreid over de gang lopen? Onze rol als leerkracht veranderde en dat loslaten was moeilijk. We hebben daar tijdens studiedagen veel aandacht aan besteed.’

Proces net zo belangrijk als eindproduct
‘DaVinci heeft kinderen geleerd dat het proces net zo belangrijk is als het eindproduct. Dat het oké is als het niet geworden is wat je in je hoofd had, maar dat de manier waarop je daar gekomen bent ook belangrijk is. De rol van leerkrachten in dat proces is ook ontwikkeld. We hebben geleerd hoe we kinderen kansen kunnen geven om zélf te ervaren en ontdekken. Onze leerlingen kunnen zich verwonderen en onderzoeksvragen stellen. Ze hebben soms alleen hulp nodig bij de aanpak.’


Deze en meer verhalen staan in het magazine 'Onze oogst' waarin we een beeld geven van de resultaten na de strategische agenda 2018-2022.