gmrDe stichting kent een actieve en betrokken gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waar niet alleen nieuw beleid wordt aangeboden voor advies of instemming, maar die ook in een vroegtijdig stadium gevraagd kan worden mee te denken over bepaalde thema’s.

De taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut en in het medezeggenschapsreglement.


Het college van bestuur is bij een deel de vergadering aanwezig namelijk het deel waarin de GMR over onderwerpen met het bestuur van gedachten wil wisselen of waarover het bestuur de GMR wil inlichten.

Wilt u de Visie en Missie van de GMR lezen? Zie: GMR visie-missie.pdf

Van elke school heeft een afvaardiging zitting in de GMR. De GMR wordt geleid door een voorzitter en een secretaris.

       Ilse Hoogeslag, voorzitter

Ik ben Ilse Hoogeslag en woon in Luttenberg. Sinds 2004 ben ik in dienst van mijnplein waarvan al 16 jaar op de Dolfijn in Heino. Na altijd leerkracht in verschillende groepen te zijn geweest ben ik sinds 5 jaar intern begeleider op deze school. Sinds 2014 heb ik ook zitting in de MR van de Dolfijn en vervul ik de rol van secretaris.  Daarnaast ben ik moeder van 2 kinderen die ook op een mijnplein school zitten. 

Waarom ik blij ben dat ik verkozen ben tot voorzitter is dat je van dichtbij inspraak hebt en mee mag denken over het beleid dat door het bestuur, de medewerkers van het bestuursbureau en de directeuren met hun teams wordt bedacht. Ik vind het interessant om de vertaalslag naar de werkvloer te maken. Wat zijn de gevolgen op de werkvloer en natuurlijk daar waar we het allemaal voor doen; welke consequenties heeft dit beleid voor alle kinderen, ouders en medewerkers van mijnplein. 

                                         Jacqueline van Herk, secretaris        
Mijn naam is Jacqueline van Herk en sinds 2000 ben ik in dienst van mijnplein. Na op verschillende scholen te hebben gewerkt in verschillende groepen, werk ik alweer een paar jaar met heel veel plezier voor Epos als ambulant begeleider team ONS (onderwijs aan nieuwkomers). Sinds 2008 zet ik me binnen mijnplein in voor medezeggenschap en sinds 2014 zit ik als secretaris in het dagelijks bestuur van de GMR. Medezeggenschap vind ik belangrijk, omdat ik mee kan denken met te vormen of aan te passen beleid, adviseren en samen met het college van bestuur en de GMR leden draagvlak creëren voor het beleid binnen mijnplein voor de leerlingen, de ouders en de collega’s. Binnenkort gaan we wat actiever zijn op de mijnplein site, dus hou het in de gaten!