EPOS

Het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland (EPOS) werkt met de scholen, ouders en andere partners aan het realiseren van Passend Onderwijs in Salland. Dat doen zij door ondersteuning en begeleiding op de scholen te bieden en scholing te verzorgen. Zij werken in opdracht van de besturen van
mijnplein en De Mare.

Wilt u de pagina van EPOS bezoeken, klik dan hier