Kinderen Mijnpleinschool Olst kiezen eigen schoolnaam

Vandaag kiezen de kinderen van Mijnpleinschool Olst de nieuwe naam van hun school. Na de fusie in augustus 2021 tussen drie scholen, koos de school voor een tijdelijke schoolnaam. Nu kinderen en medewerkers al even samen onderweg zijn, hoort daar ook een nieuwe, passende schoolnaam bij. De kinderen van Mijnpleinschool Olst hebben daarin de beslissende stem.  

De gezamenlijke ruimte van Mijnpleinschool Olst is voor de gelegenheid omgebouwd naar een stembureau. Er staan twee stemhokjes, een stembus en een tafel waar Chloë (10 jaar) en Meys (11 jaar) de stembiljetten en rode potloden bemannen. “Wij geven iedereen die komt stemmen een stemformulier en een rood potlood,” vertelt Chloë. “Dan schrijven we de naam van ieder kind op een lijst, want iedereen mag natuurlijk maar één keer stemmen. Daarna gaan ze het stemhokje in en gooien ze hun stemformulier in de stembus.”

Kinderen kiezen vandaag uit drie namen: IJsselwijs, De Blinker en IJsselwiek. In het voortraject zijn tijdens creatieve sessies met ouders en leerkrachten een heleboel namen bedacht voor de school en ook kinderen hebben namen ingestuurd. Een speciaal in het leven geroepen naamcommissie met ouders en leerkrachten heeft de lange lijst van namen gereduceerd tot drie potentiële schoolnamen. Karin Olislagers, directeur Mijnpleinschool Olst: “We vonden het belangrijk dat zoveel mogelijk betrokkenen konden meedenken over de nieuwe schoolnaam. Maar, de kinderen zijn natuurlijk het belangrijkste en daarom kiezen zij de uiteindelijke naam van de school. Alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 brengen vandaag anoniem hun stem uit. Het is een bijzonder leuk proces, dat vanavond zelfs aandacht krijgt in het Jeugdjournaal!”

Zowel Chloë als Meys vinden het bijzonder dat alle kinderen mogen stemmen voor hun nieuwe schoolnaam. Meys: “Het is heel leuk, want alle kinderen kunnen hun mening geven over de naam die ze zelf het leukst vinden. Wij kiezen de naam voor onze school en niet de juffen en meesters!”

De kinderen moeten nog even wachten totdat de nieuwe naam van de school bekend is. Deze wordt straks samen met het nieuwe logo bekendgemaakt.

Achtergrond
Mijnpleinschool Olst ontstond in augustus 2021 na een fusie tussen drie scholen in aanloop naar de bouw van een kindcentrum in Olst.  Meer informatie: www.scholenvoormorgen.org


Chloë brengt haar stem uit.